Onze visie

De constante bevolkingstoename en de groeiende schaarste aan gronden en middelen zoals energie en water, zetten de landbouw onder druk. Tegen 2050 dienen landbouwers 70% meer te produceren op dezelfde oppervlakte. Dit kan alleen maar door de vruchtbaarheid van landbouwgronden op een duurzame en milieuvriendelijke manier te optimaliseren. Een van de elementen daarin is het gebruik van organische meststoffen.

Vanuit die optiek produceert Samagro kwalitatieve organische meststoffen die het bodemevenwicht op lange termijn verbeteren en in stand houden. Het doel is mee te werken aan een zo duurzaam mogelijke oplossing voor het Vlaamse en Nederlandse mestoverschot. Daarom bouwen wij langetermijnrelaties op met zowel aanbieders (landbouwers, mestverwerkers en biogasinstallaties) als afnemers (land- en tuinbouwers, fruit - en groententelers) van organische meststoffen.

Onze visie