Samagrow K BIO (4-3-8)

SamaGROW K BIO is een biologische meststof heel rijk aan kalium en zwavel. Kalium is gunstig voor de stevigheid van de plant. Het speelt een belangrijke rol bij de weerstand van de plant tegen plantenziektes en weersomstandigheden en bij de smaak en houdbaarheid van gewassen (vooral bij fruit, knol- en bolgewassen). Het voldoet ook heel goed voor teelten met een grote zwavelbehoefte of voor chloorgevoelige teelten zoals aardappelen.

SamaGROW K BIO is de perfecte meststof die de voordelen van organisch materiaal, spoorelementen (Fe, Mn, B, Mo, Zn en Cu) en extra kalium en zwavel combineert. Hierdoor wordt de bodemvruchtbaarheid op lange termijn op peil gehouden en wordt de resistentie en weerbaarheid van de plant bevorderd.

Door de hoge organische gehaltes van de mineralen worden deze langzaam vrijgegeven. De plant beschikt geleidelijk en langdurig over voedingsstoffen. Zo gaan geen mineralen verloren door uitspoeling en is er geen verbrandingsgevaar voor blad of plantenwortels door lage EC waarde.

Indien u dit wenst kunnen we aan deze korrels minerale of organische meststoffen, huminezuren, aminozuren of melasse toevoegen.

Dit product voldoet aan de voorwaarden van de Europese verordening (EG) nr. 1069/2009, dat samen met uitvoeringsverordening (EG) nr.142/2011 het gebruik van dierlijke bijproducten regelt en voldoet ook aan de Franse norm NF U 42-001. Geschikt biologische landbouw conform reglement (CE) n° 834/2007 en 889/2008.


Gebruik


  • Fruitteelt

  • Groententeelt

  • Landbouw (vooral aardappelen en bieten)

  • wijnteelt

Levering

Bulk, big bags van 500 tot 1250 kg of zakken van 20 tot 25 kg.

Samagrow K BIO (4-3-8)

Analyse

88 % droge stof
65 % organische stof
4 % N (90% N organisch, 10% N ammonium)
3 % P2O5
8 % K2O
1 % MgO
8,5 % CaO
Verhouding C/N: 9
Pellet diameter: 4-5 mm
6,5 pH
Soortelijk gewicht: 0,75 kg/l
6,5 % SO4