Champost

Champost is champignonmest. Deze mest is zeer basisch door de vermenging met kalk. Champost is onkruid-en ziektevrij door verhitting van de mest tot 70°C. Hiermee voldoet dit product aan de voorwaarden van de Europese verordening (EG) nr. 1069/2009* en de Franse NFU norm 44051.

Champost is een makkelijk te verwerken bodemverbeteraar met een

  • lagere stikstofcoëfficient dan dierlijke mest;
  • hoger gehalte aan effectieve organische stof dan dierlijke mest;
  • pH-verhogende werking;
  • lagere prijs dan GFT- en groencompost.

*De basisverordening (EG) nr. 1069/2009 samen met uitvoeringsverordening (EG) nr. 142/2011 regelt het
gebruik van dierlijke bijproducten.


Gebruik


  • Aanleg van: tuinen, parken en sportterreinen

  • Landbouw

  • Tuinbouw

Levering

Bulk: kipwagens of walking floors

Champost

Analyse

35% droge stof
20% organische stof
0,8% N (waarvan 95% organisch en 5% ammoniakaal)
0,4% P2O5
1,1% K2O
0,3% MgO
2.6% CaO

Verhouding C/N: 12,5