Gedroogde kippenmest

De kippenmest wordt na voordroging bij de kippenkweker naar Samagro gebracht. Via geforceerde beluchting in de composteertunnels en recuperatie van restwarmte van een gasmotor kan Samagro deze 100% zuivere kippenmest op een natuurlijke manier composteren, hygiëniseren en verder uitdrogen.

Hiermee voldoet dit product aan de voorwaarden van de Europese verordening (EG) nr. 1069/2009* en de Franse NFU norm 42001.

Droge kippenmest is makkelijk uit te strooien en bevat naast zeer veel organisch materiaal ook hoge NPK-waarden waardoor er minder minerale chemische meststoffen nodig zijn.

*De basisverordening (EG) nr. 1069/2009 samen met uitvoeringsverordening (EG) nr. 142/2011 regelt het gebruik van dierlijke bijproducten.


Gebruik


  • Boomkwekerij

  • Landbouw

  • Tuinbouw

Levering

Bulk: kipwagens of walking floors

Gedroogde kippenmest

Analyse

65-70% droge stof
50% organische stof
3% N (waarvan 90% organisch en 10% ammoniakaal)
2,5% P2O5
2,25% K2O
1% MgO
7% CaO

Verhouding C/N: 8,5