Samagrow 2-3-3

SamaGROW 2-3-3 is een gezonde, milieuvriendelijke basismeststof. Het bevat veel organisch materiaal als voeding voor het bodemleven. De kwaliteit van de bodem wordt continu verbeterd en de opbouw van humus wordt gestimuleerd. De landbouwgrond ervaart een hogere microbiologische activiteit en een betere structuur, zuurstof- en waterhuishouding. Ook de ontwikkeling van de plantenwortels wordt gestimuleerd. De plant kan zo beter voedingsstoffen opnemen. Dit resulteert in minder ziektes en meer opbrengsten.

SamaGROW 2-3-3 bevat naast mineralen en organische stoffen ook tal van spoorelementen (Fe, Mn, B, Mo, Zn en Cu) om de bodemvruchtbaarheid ook op lange termijn op peil te houden.  

Door de hoge organische gehaltes van de mineralen van plantaardige oorsprong worden deze zeer langzaam vrijgegeven. De plant beschikt geleidelijk en langdurig over voedingsstoffen. Zo gaan geen mineralen verloren door uitspoeling en is er geen verbrandingsgevaar voor blad of plantenwortels door lage EC waarde.

Het gebruik van een moderne composteer-, droog- en persinstallatie resulteert in een mestkorrel van zeer hoge kwaliteit die bovendien ook geurarm is.

Indien u dit wenst kunnen we aan deze korrels minerale of organische meststoffen, huminezuren, aminozuren of melasse toevoegen.

Dit product voldoet aan de voorwaarden van de Europese verordening (EG) nr. 1069/2009, dat samen met uitvoeringsverordening (EG) nr.142/2011 het gebruik van dierlijke bijproducten regelt en voldoet ook aan de Franse norm NF U 42-001.  


Gebruik


  • Boomkwekerij

  • Landbouw

  • Tuinbouw

Levering

Bulk, big bags van 500 tot 1250 kg of zakken van 20 tot 25 kg.

Samagrow 2-3-3

Analyse

88 % droge stof
55 % organische stof
2 % N (95% N organisch, 5% N ammonium)
3 % P2O5
3 % K2O
1 % MgO
4 % CaO
Verhouding C/N: 12
Pellet diameter: 4-5 mm
8.7 pH
Soortelijk gewicht 0,75 kg/l
2.5 % SO4