Samagrow NP (6-10-3)

SamaGROW NP is een organisch minerale meststof rijk aan stikstof en fosfaat. Stikstof is een onderdeel van eiwitten en essentieel voor de groei van de plant. Fosfor bevordert de ontwikkeling van de wortels, de bloei en de zaadvorming daarnaast vormt het een belangrijk onderdeel van het genetisch materiaal (DNA).

SamaGROW NP is de perfecte meststof die de voordelen van organisch materiaal, spoorelementen (Fe, Mn, B, Mo, Zn en Cu) en extra stikstof en fosfaat combineert. Hierdoor wordt de bodemvruchtbaarheid op lange termijn op peil gehouden en wordt de groei van de plant gestimuleerd.

Door de hoge organische gehaltes van de mineralen worden deze langzaam vrijgegeven. De plant beschikt geleidelijk en langdurig over voedingsstoffen. Zo gaan geen mineralen verloren door uitspoeling en is er geen verbrandingsgevaar voor blad of plantenwortels door lage EC waarde.

Indien u dit wenst kunnen we aan deze korrels minerale of organische meststoffen, huminezuren, aminozuren of melasse toevoegen.

it product voldoet aan de voorwaarden van de Europese verordening (EG) nr. 1069/2009, dat samen met uitvoeringsverordening (EG) nr.142/2011 het gebruik van dierlijke bijproducten regelt en voldoet ook aan de Franse norm NF U 42-001.


Gebruik


  • Boomkwekerij

  • Fruitteelt

  • Gazon en sportterreinen

  • Groententeelt

  • Sierteelt

Levering

Big bags van 500 tot 1250 kg of zakken van 20 tot 25 kg.

Samagrow NP (6-10-3)

Analyse

96 % droge stof
48 % organische stof
6 % N (75% N organisch, 25% N ammonium)
10 % P2O5
3 % K2O
0,3% MgO
8% CaO
Verhouding C/N: 4,6
Pellet diameter: 4-5 mm
5,8 pH
Soortelijk gewicht: 0,75 kg/l
2 % SO4