Samagrow 4-3-3

Geperste korrels van droge kippenmest. Via geforceerde beluchting in de composteertunnels en recuperatie van restwarmte van een gasmotor composteert, hygiëniseert en droogt Samagro de kippenmest verder uit. Het behandelde product wordt uiteindelijk geperst tot pellets van ongeveer 4 mm. Hiermee voldoet dit product aan de voorwaarden van de Europese verordening (EG) nr. 1069/2009* en de Franse NFU norm 42001.

SamaGROW 4-3-3 bevat veel humus, wat de microbiologische activiteit, structuur, beluchting en waterhuishouding van landbouwgrond verbetert. Hierdoor treden minder ziektes op en stijgt de opbrengst.

SamaGROW 4-3-3 bevat naast mineralen en organische stoffen ook spoorelementen (Fe, Mn, B, Mo, Zn en Cu) om de bodemvruchtbaarheid ook op lange termijn op peil te houden. SamaGROW 4-3-3 brengt extra zuurstof in de bodem wat de ontwikkeling van plantenwortels bevorderd en de verzouting van de grond tegengaat.

Indien u dit wenst kunnen we aan deze korrels minerale of organische meststoffen toevoegen.

*De basisverordening (EG) nr. 1069/2009 samen met uitvoeringsverordening (EG) nr. 142/2011 regelt het gebruik van dierlijke bijproducten.


Gebruik


  • Boomkwekerij

  • Landbouw

  • Tuinbouw

Levering

Bulk, big bags of klein zakgoed.

Samagrow 4-3-3

Analyse

88% droge stof
65% organische stof
4% N (waarvan 90% organisch
en 10% ammoniakaal)
3% P2O5
2,7% K2O
1% MgO
8% CaO

Verhouding C/N: 9
Pelletdikte: 4 mm
Soortelijk gewicht 0,75 kg/l
pH: 6,5