Samagrow K+ (2-0-20)

SamaGROW K+ is een organisch minerale meststof heel rijk aan kalium. Kalium is gunstig voor de stevigheid van de plant. Het speelt een belangrijke rol bij de weerstand van de plant tegen plantenziektes en weersomstandigheden en bij de smaak en houdbaarheid van gewassen (vooral bij knol- en bolgewassen). SamaGROW K+ BIO is een bijzonder interessante meststof omdat het geschikt is voor alle bodemtypes en alle teelten. Door zijn lage zoutindex kan het worden toegediend in forse dosissen zoals bijvoorbeeld nodig is bij het hoofdgewas in de wisselteelt. Het voldoet ook heel goed voor teelten met een grote zwavelbehoefte of voor chloorgevoelige teelten zoals aardappelen.

SamaGROW K+ is de perfecte meststof die de voordelen van organisch materiaal, spoorelementen (Fe, Mn, B, Mo, Zn en Cu) en extra kalium combineert. Hierdoor wordt de bodemvruchtbaarheid op lange termijn op peil gehouden en wordt de resistentie en weerbaarheid van de plant bevorderd.

Door de hoge organische gehaltes van de mineralen worden deze langzaam vrijgegeven waardoor de plant geleidelijk en langdurig over voedingsstoffen beschikt. Hierdoor gaan ook geen mineralen verloren door uitspoeling en is er geen verbrandingsgevaar voor blad en wortelen door lage EC waarde.

Kalium is de belangrijkste bouwsteen van planten. Het maakt tussen de 2 % en 5 % uit van hun drogestofgehalte. Het vervult in de plant verschillende functies waaronder:

  • Het verhoogt de weerstand tegen droogte.
  • Het is belangrijk voor de fotosynthese: het bevordert de synthese van koolhydraten en aminozuren in het blad en ook het transport en de accumulatie van deze stoffen in de reserveorganen (belangrijk voor aardappels, bieten, groenten …).
  • Het maakt de celwanden dikker en werkt in op het gehalte aan mineralen in het plantensap waardoor de resistentie tegen schimmelziekten en vorst verhoogt.
  • Stimuleert bacteriën

Indien u dit wenst kunnen we aan deze korrels huminezuren, aminozuren of melasse toevoegen.

Dit product voldoet aan de voorwaarden van de Europese verordening (EG) nr. 1069/2009, dat samen met uitvoeringsverordening (EG) nr.142/2011 het gebruik van dierlijke bijproducten regelt en voldoet ook aan de Franse norm NF U 42-001.


Gebruik


  • Fruitteelt

  • Groententeelt

  • Landbouw

  • wijnteelt

Levering

Bulk, big bags van 500 tot 1250 kg of zakken van 20 tot 25 kg. 

Samagrow K+ (2-0-20)

Analyse

96 % droge stof
40 % organische stof
2 % N (50% N organisch en 50% N ammonium)
0 % P2O5
20 % K2O oplosbaar in water
0,3% MgO
0,5% CaO
Verhouding C/N:11,5
Pellet diameter: 4-5 mm
6,1 pH
Soortelijk gewicht: 0,75 kg/l
27% SO4