Samagrow CUSTOM BIO

SamaGROW CUSTOM BIO is een biologische meststof waarbij de klant de NPK samenstelling kan kiezen volgens de noden van zijn gewassen.

SamaGROW CUSTOM BIO is de perfecte meststof die de voordelen van organisch materiaal, spoorelementen en een zelf te kiezen NPK verhouding combineert. Hierdoor wordt de bodemvruchtbaarheid op lange termijn op peil gehouden en wordt de groei van de plant bevordert.

Door de hoge organische gehaltes van de mineralen worden deze langzaam vrijgegeven. De plant beschikt geleidelijk en langdurig over voedingsstoffen. Zo gaan geen mineralen verloren door uitspoeling en is er geen verbrandingsgevaar voor blad of plantenwortels door lage EC waarde.

Indien u dit wenst kunnen we aan deze korrels minerale of organische meststoffen, huminezuren, aminozuren of melasse toevoegen.

Dit product voldoet aan de voorwaarden van de Europese verordening (EG) nr. 1069/2009, dat samen met uitvoeringsverordening (EG) nr.142/2011 het gebruik van dierlijke bijproducten regelt en voldoet ook aan de Franse norm NF U 42-001. Geschikt biologische landbouw conform reglement (CE) n° 834/2007 en 889/2008.


Gebruik


  • Boomkwekerij

  • Landbouw

  • Tuinbouw

Levering

Bulk, big bags van 500 tot 1250 kg of zakken van 20 tot 25 kg. 

Samagrow CUSTOM BIO

Analyse

… % droge stof
... % organische stof
… % N (…% N organisch, …% N ammonium)
… % P2O5
… % K2O
… % MgO
… % CaO
Verhouding C/N: …
Pellet diameter: 4-5 mm
… pH
Soortelijk gewicht: 0,75 kg/l
... % SO4