Familiebedrijf,
al 3 generaties lang

Met meer dan 30 jaar ervaring is Samagro uitgegroeid van lokale producent naar wereldwijde distributeur van organische meststoffen.

Lees meer over de geschiedenis van ons bedrijf

naar historiek

Onze visie

De constante bevolkingstoename en de groeiende schaarste aan gronden en middelen zoals energie en water, zetten de landbouw onder druk.

Tegen 2050 dienen landbouwers 70% meer te produceren op dezelfde oppervlakte. Dit kan alleen maar door de vruchtbaarheid van landbouwgronden op een duurzame en milieuvriendelijke manier te optimaliseren. Een van de elementen daarin is het gebruik van organische meststoffen.

Vanuit die optiek produceert Samagro kwalitatieve organische meststoffen die het bodemevenwicht op lange termijn verbeteren en in stand houden. Het doel is mee te werken aan een zo duurzaam mogelijke oplossing voor het Vlaamse en Nederlandse mestoverschot. Daarom bouwen wij langetermijnrelaties op met zowel aanbieders (landbouwers, mestverwerkers en biogasinstallaties) als afnemers (land- en tuinbouwers, fruit - en groententelers) van organische meststoffen.

Ons team

  • Johan & Koen Samyn, ZAAKVOERDERS
  • Frédéric Geoffroy, VERKOOP
  • Vanessa Doubbel, BOEKHOUDING
  • Eline Snick & Juliette Ruckebusch ADMINISTRATIE
  • Evi Dorme, LOGISTIEK
  • Bert Matten, Wesley Degezelle & Christoph Veranneman, Yann Youssef PRODUCTIE
  • Pieter Soenen, Martin Vandenbussche, Ortwyn Verweirder, Christophe Delaplace, Patrice Desavoye, Sébastien Therssen, Youri Potisek, Peggy Duroux, Cody Leynaert, Kévin Lerouge
  • CHAUFFEURS SAMAGROTRANS BVBA

Historiek

1946
Gilbert Samyn richt "Pluimveehandel Samyn" op.

1975
Gilbert's zonen Johan en Yvan stappen mee in het bedrijf.

1991
Eerste Vlaamse Mestdecreet. Om bodemverontreiniging door landbouw tegen te gaan, wordt mest uit gebieden met een overschot vervoerd naar gebieden met mesttekorten. Deze informatie wordt bijgehouden in de mestbank. Johan en Yvan starten met het uitvoeren van pluimveemest naar Frankrijk.

1995
Europese regelgeving verplicht compostering van mest voor export. Dit proces maakt de compost bacterie- en kiemvrij. Johan specialiseert zich hierin en richt Samagro op dat zich exclusief op export richt. Yvan blijft hoofd van de pluimveehandel.
www.pluimveehandelsamyn.be

2000
Samagro installeert een eigen bioheater om aan Europese richtlijn [EG] 1069/2009 te voldoen.

2004
Koen, zoon van Johan, stapt mee in het bedrijf.

2011
Samagro verhandelt ongeveer 80.000 ton organische meststoffen.

2012
Samagro bouwt een korrelpersinstallatie waardoor het organische meststoffen over de hele wereld kan exporteren.

2013
Samagro bouwt nieuwe composteertunnels conform Europese richtlijn [EG] 1069/2009.

2014
Bouw van onze nieuwe luchtwasser.

2015
Bouw afzakinstallatie om de pelletproducten te verpakken.

2017
Constructie extra opslagloods voor betere en snellere levering.

Partners