Historiek

2014

Bouw van onze nieuwe luchtwasser.

2013

Samagro bouwt nieuwe composteertunnels conform Europese richtlijn [EG] 1069/2009.

2012

Samagro bouwt een korrelpersinstallatie waardoor het organische meststoffen over de hele wereld kan exporteren.

2011

Samagro verhandelt ongeveer 80.000 ton organische meststoffen.

2004

Koen, zoon van Johan, stapt mee in het bedrijf.

2000

Samagro installeert een eigen bioheater om aan Europese richtlijn [EG] 1069/2009 te voldoen.

1995

Europese regelgeving verplicht compostering van mest voor export. Dit proces maakt de compost bacterie- en kiemvrij. Johan specialiseert zich hierin en richt Samagro op dat zich exclusief op export richt. Yvan blijft hoofd van de pluimveehandel.
www.samynyvan.be
www.pluimveehandelsamyn.be

1991

Eerste Vlaamse Mestdecreet. Om bodemverontreiniging door landbouw tegen te gaan, wordt mest uit gebieden met een overschot vervoerd naar gebieden met mesttekorten. Deze informatie wordt bijgehouden in de mestbank. Johan en Yvan starten met het uitvoeren van pluimveemest naar Frankrijk.

1975

Gilbert's zonen Johan en Yvan stappen mee in het bedrijf.

1946

Gilbert Samyn richt "Pluimveehandel Samyn" op.

Historiek

Gilbert, Johan & Koen Samyn