Droge kippenmest

Zuivere mest van legkippen die gedroogd wordt door recuperatie van de warme stallucht bij de kippenkweker. Via geforceerde beluchting in de composteertunnels en recuperatie van restwarmte van een gasmotor kan Samagro deze 100% zuivere kippenmest op een natuurlijke manier composteren, hygiëniseren en verder uitdrogen.

Hiermee voldoet dit product aan de voorwaarden van de Europese verordening (EG) nr. 1069/2009* en de Franse NFU norm 42001.

Droge kippenmest is makkelijk uit te strooien en bevat naast zeer veel organisch materiaal ook hoge NPK-waarden waardoor er minder minerale chemische meststoffen nodig zijn.

*De basisverordening (EG) nr. 1069/2009 samen met uitvoeringsverordening (EG) nr. 142/2011 regelt het gebruik van dierlijke bijproducten.


Gebruik


  • Landbouw

  • Tuinbouw

Levering

Bulk: kipwagens of walking floors

Droge kippenmest

Analyse

75% droge stof
60% organische stof
3,5% N (waarvan 90% organisch en 10% ammoniakaal)
3% P2O5
2,5% K2O
1% MgO
7% CaO

Verhouding C/N: 8,5