Ontdek deze organische compost

Compost - Biologisch

Champost BIO

Champost is champignonmest. Deze mest is zeer basisch door de vermenging met kalk. Champost is onkruid-en ziektevrij door verhitting van de mest tot 70°C. Hiermee voldoet dit product aan de voorwaarden van de Europese verordening (EG) nr. 1069/2009* en de Franse NFU norm 44051. Geschikt voor biologische landbouw conform verordening (UE) n° 2018/848 en 2021/1165 en reglementering NOP, gecontroleerd door ECOCERT F-32600.

Champost is een makkelijk te verwerken bodemverbeteraar met een

 • lagere stikstofcoëfficient dan dierlijke mest;
 • hoger gehalte aan effectieve organische stof dan dierlijke mest;
 • pH-verhogende werking;
 • lagere prijs dan GFT- en groencompost.

De basisverordening (EG) nr. 1069/2009 samen met uitvoeringsverordening (EG) nr. 142/2011 regelt het gebruik van dierlijke bijproducten.

- - -

Gebruik

BIO

Analyse
 • 35% droge stof
 • 20% organische stof
 • 0,8% N (waarvan 95% organisch en 5% ammoniakaal)
 • 0,4% P2O5
 • 1,1% K2O
 • 0,3% MgO
 • 2.6% CaO
 • Verhouding C/N: 12,5

- - -

Verpakking
 • Bulk

- - -

Levering

Kipwagen of walking floor

- - -

Levering

Levering in bulk mogelijk per kipper of schuifvloer.

Kipwagen of walking floor

Kipwagen of walking floor