Humopig

Deze compost bestaat uit 70% dikke fractie van varkensmest en 30% kippenmest.

De compost wordt gemengd en daarna gedurende 48 uur gecomposteerd, waarvan minimum 1 uur aan 70° C waardoor het voldoet aan de voorwaarden van de Europese verordening (EG) nr. 1069/2009* en de Franse NFU normen 44051 of 42001.

Deze basiscompost bevat veel humus, wat de microbiologische activiteit, structuur, beluchting en waterhuishouding van landbouwgrond verbetert. Hierdoor treden minder ziektes op en stijgt de opbrengst.

Indien u dit wenst kunnen we bij deze basiscompost andere minerale of organische meststoffen voegen, zoals kalium.

* De basisverordening (EG) nr. 1069/2009 samen met uitvoeringsverordening (EG) nr. 142/2011 regelt het gebruik van dierlijke bijproducten.


Gebruik


  • Boomkwekerij

  • Landbouw

  • Sierteelt

  • Tuinbouw

Levering

Bulk: kipwagens of walking floors

Humopig

Analyse

45% droge stof
25% organische stof
1% N (waarvan 90% organisch en 10% ammoniakaal)
2% P2O5
1% K2O
1% MgO
4% CaO

Verhouding C/N: 9