Ontdek deze organische compost

Compost - Organisch

HUMOPIG

Deze compost bestaat uit 100 % dikke fractie van varkensmest.

De compost wordt gemengd en daarna gedurende 48 uur gecomposteerd, waarvan minimum 1 uur aan 70° C waardoor het voldoet aan de voorwaarden van de Europese verordening (EG) nr. 1069/2009* en de Franse NFU norm 42001.

Deze basiscompost bevat veel humus, wat de microbiologische activiteit, structuur, beluchting en waterhuishouding van landbouwgrond verbetert. Hierdoor treden minder ziektes op en stijgt de opbrengst.

Indien u dit wenst kunnen we bij deze basiscompost andere minerale of organische meststoffen voegen, zoals kalium.

De basisverordening (EG) nr. 1069/2009 samen met uitvoeringsverordening (EG) nr. 142/2011 regelt het gebruik van dierlijke bijproducten.

- - -

Gebruik
  Analyse
  • 45% droge stof
  • 25% organische stof
  • 1% N (waarvan 90% organisch en 10% ammoniakaal)
  • 3,5% P2O5
  • 1% K2O
  • 1% MgO
  • 4% CaO
  • Verhouding C/N: 9

  - - -

  Verpakking
  • Bulk

  - - -

  Levering

  Kipwagen of walking floor

  Levering

  Levering in bulk mogelijk per kipper of schuifvloer.

  Kipwagen of walking floor

  Kipwagen of walking floor