Ontdek deze organische compost

Compost - Organisch

HUMOTOP 2-2-2

Deze compost bestaat uit
70% kippenmest
20% dikke fractie van varkensmest
10% andere soorten mest zoals bv. mest van runderen, geiten en champost

HUMOTOP 2-2-2 wordt gemengd en gecomposteerd, waarvan minimum 1 uur aan 70° C waardoor het voldoet aan de voorwaarden van de Europese verordening (EG) nr. 1069/2009* en de Franse NFU norm 44051.

Deze basiscompost bevat veel humus, wat de microbiologische activiteit, structuur, beluchting en waterhuishouding van landbouwgrond verbetert. Hierdoor treden minder ziektes op en stijgt de opbrengst.

Indien u dit wenst kunnen we bij deze basiscompost andere minerale of organische meststoffen voegen, zoals kalium.

De basisverordening (EG) nr. 1069/2009 samen met uitvoeringsverordening (EG) nr. 142/2011 regelt het gebruik van dierlijke bijproducten.

- - -

Gebruik
  Analyse
  • 55% droge stof
  • 35% organische stof
  • 2% N (waarvan 80% organisch en 20% ammoniakaal)
  • 2% P2O5
  • 2% K2O
  • 1% MgO
  • 6% CaO
  • Verhouding C/N: 9

  - - -

  Verpakking
  • Bulk

  - - -

  Levering

  Kipwagen of walking floor

  Levering

  Levering in bulk mogelijk per kipper of schuifvloer.

  Kipwagen of walking floor

  Kipwagen of walking floor