Ontdek deze organische compost

Compost - Organisch-mineraal

HUMOTOP 2-2-7 KCL

Deze compost bestaat uit:
65% kippenmest
15% dikke fractie van varkensmest
10% andere soorten mest zoals bv. mest van runderen, geiten en champost
10% chloorkali

De compost wordt gemengd en gecomposteerd, waarvan minimum 1 uur aan 70° C waardoor het voldoet aan de voorwaarden van de Europese verordening (EG) nr. 1069/2009* en de Franse NFU norm 42001.

HUMOTOP 2-2-7 KCL bevat veel humus, wat de microbiologische activiteit, structuur, beluchting en waterhuishouding van landbouwgrond verbetert. Hierdoor treden minder ziektes op en stijgt de opbrengst.

De basisverordening (EG) nr. 1069/2009 samen met uitvoeringsverordening (EG) nr. 142/2011 regelt het gebruik van dierlijke bijproducten.

- - -

Gebruik
  Analyse
  • 55% droge stof
  • 35% organische materie
  • 2% N (80 % organisch et 20 % ammoniacaal)
  • 2% P2O5
  • 7% K2O
  • 2,5% SO3
  • 1% MgO
  • 6% CaO
  • Verhouding C/N: 9

  - - -

  Verpakking
  • Bulk

  - - -

  Levering

  Kipwagen of walking floor

  Levering

  Levering in bulk mogelijk per kipper of schuifvloer.

  Kipwagen of walking floor

  Kipwagen of walking floor