Humotop

Deze compost bestaat uit 70% kippenmest, 20% dikke fractie van varkensmest en 10% andere soorten mest zoals bv. mest van runderen, geiten en champost.

De compost wordt gemengd en daarna gedurende 48 uur gecomposteerd, waarvan minimum 1 uur aan 70° C waardoor het voldoet aan de voorwaarden van de Europese verordening (EG) nr. 1069/2009* en de Franse NFU normen 44051 of 42001.

Deze basiscompost bevat veel humus, wat de microbiologische activiteit, structuur, beluchting en waterhuishouding van landbouwgrond verbetert. Hierdoor treden minder ziektes op en stijgt de opbrengst.

Indien u dit wenst kunnen we bij deze basiscompost andere minerale of organische meststoffen voegen, zoals kalium.

* De basisverordening (EG) nr. 1069/2009 samen met uitvoeringsverordening (EG) nr. 142/2011 regelt het gebruik van dierlijke bijproducten.


Gebruik


  • Boomkwekerij

  • Landbouw

  • Sierteelt

  • Tuinbouw

Levering

Bulk: kipwagens of walking floors

Humotop

Analyse

55% droge stof
35% organische stof
2% N (waarvan 80% organisch en 20% ammoniakaal)
2% P2O5
2% K2O
1% MgO
6% CaO

Verhouding C/N: 9