Ontdek deze organische mestkorrel

Mestkorrels - Biologisch

Samagrow BIO 2-2-2

SamaGROW BIO 2-2-2 is een biologische basismeststof. Het bevat veel organisch materiaal als voeding voor het bodemleven. De kwaliteit van de bodem wordt continu verbeterd en de opbouw van humus wordt gestimuleerd. De landbouwgrond ervaart een hogere microbiologische activiteit en een betere structuur, zuurstof- en waterhuishouding. Ook de ontwikkeling van de plantenwortels wordt gestimuleerd. De plant kan zo beter voedingsstoffen opnemen. Dit resulteert in minder ziektes en meer opbrengsten.

SamaGROW BIO 2-2-2 bevat naast mineralen en organische stoffen ook tal van spoorelementen (Fe, Mn, B, Mo, Zn en Cu) om de bodemvruchtbaarheid ook op lange termijn op peil te houden. Spoorelementen vervullen een belangrijke functie en zijn ook de bouwstenen van de plant. Spoorelementen zijn mede noodzakelijk voor de waterhuishouding, fotosynthese, celdeling, vruchtbaarheid en de eiwit-stofwisseling van de plant.

Door de hoge organische gehaltes van de mineralen worden deze langzaam vrijgegeven. De plant beschikt geleidelijk en langdurig over voedingsstoffen. Zo gaan geen mineralen verloren door uitspoeling en is er geen verbrandingsgevaar voor blad of plantenwortels door lage EC waarde.

Het gebruik van een moderne composteer-, droog- en persinstallatie resulteert in een mestkorrel van zeer hoge kwaliteit die bovendien ook geurarm is.

Indien u dit wenst kunnen we aan deze korrels minerale of organische meststoffen, huminezuren, aminozuren of melasse toevoegen

Dit product voldoet aan de voorwaarden van de Europese verordening (EG) nr. 1069/2009, dat samen met uitvoeringsverordening (EG) nr.142/2011 het gebruik van dierlijke bijproducten regelt en voldoet ook aan de Franse norm NF U 42-001. Geschikt voor biologische landbouw conform verordening (UE) n° 2018/848 en 2021/1165 en reglementering NOP gecontroleerd door ECOCERT F-32600.

- - -

Gebruik

BIO

Analyse
 • 88 % droge stof
 • 70 % organische stof
 • 2 % N (80 % N organisch, 20 % N ammonium)
 • 2 % P2O5
 • 2 % K2O
 • 1 % MgO
 • 3 % CaO
 • 1 % SO4
 • 7 pH
 • Verhouding C/N: 12
 • Pellet diameter: 4-5 mm
 • Soortelijk gewicht: 0,75 kg/l

- - -

Verpakking
 • Bulk

 • Big bag: 500 - 1500 kg

 • Zakgoed: 20 - 25 kg
  Gepersonaliseerd ontwerp is mogelijk

- - -

Levering

Zeevracht - Wegtransport

- - -

Verpakking

De Samagrow mestkorrels kunnen wereldwijd geleverd worden. De verpakkingsopties zijn

Bulk

Bulk

Big bag

Big bag

Zakgoed

Zakgoed

Gepersonaliseerde verpakking is mogelijk.

Levering

Samagrow organische mestkorrels kunnen per vrachtwagen of per zeecontainer voor zeevracht geleverd worden.

Zeevracht

Zeevracht

Wegtransport

Wegtransport