Ontdek deze organische mestkorrel

Mestkorrels - Organisch-mineraal

Samagrow K+ (2-0-20)

SamaGROW K+ is een organisch minerale meststof heel rijk aan kalium. Kalium is gunstig voor de stevigheid van de plant. Het speelt een belangrijke rol bij de weerstand van de plant tegen plantenziektes en weersomstandigheden en bij de smaak en houdbaarheid van gewassen (vooral bij knol- en bolgewassen). SamaGROW K+ BIO is een bijzonder interessante meststof omdat het geschikt is voor alle bodemtypes en alle teelten. Door zijn lage zoutindex kan het worden toegediend in forse dosissen zoals bijvoorbeeld nodig is bij het hoofdgewas in de wisselteelt. Het voldoet ook heel goed voor teelten met een grote zwavelbehoefte of voor chloorgevoelige teelten zoals aardappelen.

SamaGROW K+ is de perfecte meststof die de voordelen van organisch materiaal, spoorelementen (Fe, Mn, B, Mo, Zn en Cu) en extra kalium combineert. Hierdoor wordt de bodemvruchtbaarheid op lange termijn op peil gehouden en wordt de resistentie en weerbaarheid van de plant bevorderd.

Door de hoge organische gehaltes van de mineralen worden deze langzaam vrijgegeven waardoor de plant geleidelijk en langdurig over voedingsstoffen beschikt. Hierdoor gaan ook geen mineralen verloren door uitspoeling en is er geen verbrandingsgevaar voor blad en wortelen door lage EC waarde.

Kalium is de belangrijkste bouwsteen van planten. Het maakt tussen de 2 % en 5 % uit van hun drogestofgehalte. Het vervult in de plant verschillende functies waaronder:

 • Het verhoogt de weerstand tegen droogte.
 • Het is belangrijk voor de fotosynthese: het bevordert de synthese van koolhydraten en aminozuren in het blad en ook het transport en de accumulatie van deze stoffen in de reserveorganen (belangrijk voor aardappels, bieten, groenten …).
 • Het maakt de celwanden dikker en werkt in op het gehalte aan mineralen in het plantensap waardoor de resistentie tegen schimmelziekten en vorst verhoogt.
 • Stimuleert bacteriën
 • Indien u dit wenst kunnen we aan deze korrels huminezuren, aminozuren of melasse toevoegen.

Dit product voldoet aan de voorwaarden van de Europese verordening (EG) nr. 1069/2009, dat samen met uitvoeringsverordening (EG) nr.142/2011 het gebruik van dierlijke bijproducten regelt en voldoet ook aan de Franse norm NF U 42-001.

- - -

Gebruik
  Analyse
  • 96 % droge stof
  • 40 % organische stof
  • 2 % N (50% N organisch en 50% N ammonium)
  • 0 % P2O5
  • 20 % K2O oplosbaar in water
  • 0,3% MgO
  • 0,5% CaO
  • Verhouding C/N:11,5
  • Pellet diameter: 4-5 mm
  • 6,1 pH
  • Soortelijk gewicht: 0,75 kg/l
  • 27% SO4

  - - -

  Verpakking
  • Bulk

  • Big bag: 500 - 1500 kg

  • Zakgoed: 20 - 25 kg
   Gepersonaliseerd ontwerp is mogelijk

  - - -

  Levering

  Zeevracht - Wegtransport

  - - -

  Verpakking

  De Samagrow mestkorrels kunnen wereldwijd geleverd worden. De verpakkingsopties zijn

  Bulk

  Bulk

  Big bag

  Big bag

  Zakgoed

  Zakgoed

  Gepersonaliseerde verpakking is mogelijk.

  Levering

  Samagrow organische mestkorrels kunnen per vrachtwagen of per zeecontainer voor zeevracht geleverd worden.

  Zeevracht

  Zeevracht

  Wegtransport

  Wegtransport