Ontdek deze organische mestkorrel

Mestkorrels - Plantaardig

Samagrow K+ VEG (1-0-20)

SamaGROW K+ VEG is 100% plantaardige, biologische meststof heel rijk aan kalium en zwavel. Kalium is gunstig voor de stevigheid van de plant. Het speelt een belangrijke rol bij de weerstand van de plant tegen plantenziektes en weersomstandigheden en bij de smaak en houdbaarheid van gewassen (vooral bij fruit, knol- en bolgewassen). SamaGROW K+ BIO is een bijzonder interessante meststof omdat het geschikt is voor alle bodemtypes en alle teelten. Door zijn lage zoutindex kan het worden toegediend in forse dosissen zoals bijvoorbeeld nodig is bij het hoofdgewas in de wisselteelt. Het voldoet ook heel goed voor teelten met een grote zwavelbehoefte of voor chloorgevoelige teelten zoals aardappelen.

SamaGROW K+ VEG is de perfecte meststof die de voordelen van organisch materiaal, spoorelementen (Fe, Mn, B, Mo, Zn en Cu) en extra kalium en zwavel combineert. Hierdoor wordt de bodemvruchtbaarheid op lange termijn op peil gehouden en wordt de resistentie en weerbaarheid van de plant bevorderd.

Door de hoge organische gehaltes van de mineralen worden deze langzaam vrijgegeven. De plant beschikt geleidelijk en langdurig over voedingsstoffen. Zo gaan geen mineralen verloren door uitspoeling en is er geen verbrandingsgevaar voor blad of plantenwortels door lage EC waarde.

Kalium is de belangrijkste bouwsteen van planten. Het maakt tussen de 2 % en 5 % uit van hun droge stofgehalte. Het vervult in de plant verschillende functies waaronder:

 • Het verhoogt de weerstand tegen droogte.
 • Het is belangrijk voor de fotosynthese: het bevordert de synthese van koolhydraten en aminozuren in het blad en ook het transport en de accumulatie van deze stoffen in de reserveorganen (belangrijk voor aardappels, bieten, groenten …).
 • Het maakt de celwanden dikker en werkt in op het gehalte aan mineralen in het plantensap waardoor de resistentie tegen schimmelziekten en vorst verhoogt.
 • Stimuleert bacteriën
 • Indien u dit wenst kunnen we aan deze korrels huminezuren, aminozuren of melasse toevoegen.

Dit product voldoet aan de voorwaarden van de Europese verordening (EG) nr. 1069/2009 en aan de Franse norm NF U 42-001. Geschikt voor biologische landbouw conform verordening (UE) n° 2018/848 en 2021/1165 en reglementering NOP, gecontroleerd door ECOCERT F-32600.

- - -

Gebruik
Analyse
 • 95 % droge stof
 • 40 % organische stof
 • 1 % N (100% N organisch)
 • 0 % P2O5
 • 20 % K2O
 • 0 % MgO
 • 1 % CaO
 • Verhouding C/N: 23,2
 • Pellet diameter: 4 mm
 • 3 pH
 • Soortelijk gewicht: 0,75 kg/l
 • 24 % SO4

- - -

Verpakking
 • Bulk

 • Big bag: 500 - 1500 kg

 • Zakgoed: 20 - 25 kg
  Gepersonaliseerd ontwerp is mogelijk

- - -

Levering

Zeevracht - Wegtransport

- - -

Verpakking

De Samagrow mestkorrels kunnen wereldwijd geleverd worden. De verpakkingsopties zijn

Bulk

Bulk

Big bag

Big bag

Zakgoed

Zakgoed

Gepersonaliseerde verpakking is mogelijk.

Levering

Samagrow organische mestkorrels kunnen per vrachtwagen of per zeecontainer voor zeevracht geleverd worden.

Zeevracht

Zeevracht

Wegtransport

Wegtransport